Türkiye’nin Termal Kaynakları

Jeotermal kaynaklar açısından ülkemiz çok yüksek bir potansiyele sahip. Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulan ülkemizdeki 1500 jeotermal kaynakta bulunan termal sular; kalite, sıcaklık, debi…