Transformice v1.46 İnvis Hack | 05.07.2012

Ne işe yarar? Ağır eşyaları kolayca itmenize yarar ve dragların sizi öldürmesini engeller.